Het Romeinse graf uit de zandgroeve in Omal

Eind juni 1862 waren arbeiders bezig met zandafgravingen in een kleine zandgroeve in Omal (Geer, Luik), waarbij ze per toeval op een of twee meter diepte grafmeubilair aantroffen van een luxueus Gallo-Romeins graf in de buurt van de oude Romeinse weg van Bavay naar Tongeren. Het graf dat op ongeveer honderd meter afstand ligt van de vier naast elkaar gelegen graftombes van Omal (fig. 1), was min of meer in noord-zuidelijke richting georiënteerd, evenals deze laatste. Misschien was de tombe oorspronkelijk bedekt door een grafheuvel,waarop een bepaalde bolling van de bodem zou kunnen wijzen.