De Koningin Elisabeth-Medaille

In mei 2020 vestigt de Grand Curtius de aandacht op deze medaille met de beeltenis van koningin Elisabeth, die oorspronkelijk bedoeld was, om tijdens de Eerste Wereldoorlog iedereen te belonen die een jaar lang caritatief oorlogswerk had verricht. De medaille, met een rood kruis onder het lint, was vooral bedoeld voor gezondheidswerkers en verpleegkundigen die met hun stille toewijding en opoffering het lijden van vele zieken en gewonden in grote mate hebben verzacht.

Andromachus’ theriak

In deze maand van intense medische activiteit vestigt de Grand Curtius de aandacht op deze Delftse aardewerken apothekerspot uit het begin van de 18e eeuw, gevonden in het voormalige ziekenhuis La Bavière. De inscriptie in het midden van de kruik geeft informatie over de inhoud: theriak van Andromachus, van het Griekse thêriakos wat betekent "dat wat giftige dieren betreft". Een soms geprezen, soms aan de kaak gesteld middel neemt u mee op een reis door de eeuwen van zijn geschiedenis, van het oude Griekenland tot de mysterieuze apotheken van Luik, en niet te vergeten de arts van keizer Nero, met wiens naam het verbonden zal blijven.

De Râmâyana van Samhita Arni en Moyna Chitrakar

Enkele dagen voor de viering van de Internationale Vrouwendag vestigt de Grand Curtius de aandacht op deze herdenking van de Râmâyana, een ware pijler van de Hindoeïstische religie, die de heldendaden van koning Râma en de reputatie van zijn vrouw, die schuldig wordt bevonden aan een fout die zij niet had begaan, aanvecht. Door hem het woord te geven en hem de gelegenheid te geven om zijn versie van de feiten te geven, richten de kunstenaars Samhita Arni en Moyna Chitrakar de schijnwerpers op het geweld dat vrouwen gisteren en vandaag hebben ondergaan, en verzetten ze zich tegen de mannelijke onderdrukking die tot nu toe de lezing van de gebeurtenissen die in het epos worden verteld, heeft beïnvloed.

Lintkeramiek

Dit object van de maand gewijd aan de lintkeramiek moet worden gezien in samenhang met de tentoonstelling ‘Racines, les civilisations du Bas-Danube”, die van 8 november 2019 tot 26 april 2020 in de Grand Curtius te zien zal zijn in het kader van EUROPALIA ROMANIA.