Archeologie

Het overzicht dat aan archeologie gewijd is, geeft inzicht in de menselijke evolutie vanaf de Prehistorie tot aan het einde van de Karolingische periode (tussen -500 000 jaar en het jaar 1000!).

De getoonde prehistorische artefacten, afkomstig uit de voormalige Musea voor Archeologie en Decoratieve Kunsten, komen voornamelijk uit de collectie van Marcel de Puydt - in  1920 gedoneerd aan de Stad Luik -; het resultaat van bijna 50 jaar eigen onderzoek van deze archeoloog, en opgravingen verricht in Spy (1885-1886) en Haspengouw (1888 - aan het begin van de 20ste eeuw). Met de uitzonderlijke donatie van Georges Cumont (1914) was het mogelijk om een van de meest rijke collecties van het land op het gebied van de Prehistorie op te zetten.

Twee recentelijke collecties die door de Universiteit van Luik in bewaring zijn gegeven (een deel van het Schmerlingfonds en lytisch en dierlijk materiaal afkomstig van de vindplaats Belle Roche in Sprimont) hebben de prehistorische collecties nog verder aangevuld.

Het materiaal uit de Romeinse tijd is voornamelijk afkomstig uit opgravingen, die het Luiks Archeologisch Instituut uitvoerde in de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw (Juslenville, Jupille, grafheuvels van Braives, Blehen en Hodeige, graftomben van Vervoz en Bois-et-Borsu  …). In de jaren 1970-1980 kreeg de groei van de collecties een nieuwe stimulans door twee belangrijke depots, resultaat van opgravingen van oude woningen. Het gaat om archeologisch materiaal dat te voorschijn kwam bij opgravingen van de villa aan het Place Saint-Lambert in Luik, tussen 1977 en 1984, en opgravingen van de villa van Haccourt.

 

De afdeling archeologie is verdeeld in meerdere secties: prehistorie, archeologische sierraden, Rome, Merovingische periode en Karolingische periode.

Voor het kleine verhaal ...

 

De interesse van Marcel de Puydt voor de prehistorische archeologie gaat terug tot zijn adolescentie, waarin hij dankzij de historicus en archivaris Jules Borgnet, de vader van een vriend, kennis maakte met de classificatie van de collecties van het Musée archéologique de Namur.

Commentaar van de conservator

De archeologiecollecties van het museum zijn omvangrijk en divers, met een overvloed aan voorwerpen die een goed overzicht geven van de geschiedenis van de menselijke evolutie en de technische ontwikkeling, vanaf de prehistorie tot aan de Karolingische periode. Het lokaal erfgoed wordt in het bijzonder belicht door een selectie van voorwerpen, die afkomstig zijn van de prehistorische vindplaatsen van Sprimont (La Belle-Roche), Engis, Place Saint-Lambert in Luik … en de Romeinse nederzetting Jupille (Luik). Deze ontdekkingstocht door het verleden brengt u ook naar China (Zhoukoudian), en Iran (Luristan) en bovendien naar Zwitserland (palafittische vindplaatsen).

Jean-Luc Schütz