Steun het museum

Steun het Grand Curtius en de Luikse Musea

Les Musées de Liège
De vereniging zonder winstoogmerk ‘Les Musées de Liège’ is opgericht in 1992, op initiatief van de Stad Luik, met als doel “bij te dragen aan uitbreiding van de collecties van de Luikse musea, en de toename van hun naamsbekendheid en waarde”. Met dit doel kan de vzw in het kader van haar maatschappelijk doel “via alle financiële wegen zoeken naar de nodige middelen voor de bescherming, uitbreiding en het behoud van de werken, die deel uitmaken van het patrimonium van de Luikse musea”.

De vzw maakt een selectie en planning met betrekking tot haar interventies in de organisatie van grote tentoonstellingen in de Luikse musea.

www.lesmuseesdeliege.be

info@lesmuseesdeliege.be

Féronstrée, 92
4000 LUIK
Tel. 32 4 221 93 25
Fax. 32 4 221 26 16
Rekeningnummer: 068-2349551-44

De stichting Liège Patrimoine
De stichting van openbaar nut ‘LIEGE PATRIMOINE’, voorgezeten door Serge Mantovani, is een culturele voorziening van betekenis. De doelstellingen bestaan uit het ijveren voor de promotie van het archeologisch, kunstzinnig en historisch patrimonium van de aangesloten instellingen (Institut Archéologique Liégeois, Musée d’Art religieux et d’Art mosan, Le Vieux- Liège, Amis du Musée d’Armes de Liège, Amis du Musée d’Art religieux et d’Art Mosan,  Amis des Musées de l’Institut Archéologique Liégeois, Musées de Liège) en bij te dragen aan een hoogwaardig museumbeleid.

Bevoegd tot het ontvangen van giften en nalatenschappen, ontvangt de Stichting regelmatig kunstwerken en objecten die na onderzoek door de Wetenschappelijke raad een waardevolle aanwinst zijn voor de museumcollecties van de Stad Luik. De Vurige Stede bezit het meest uitgebreide en interessantste  roerend cultureel kapitaal van Wallonië.

In haar streven om de cultuur te bevorderen en het Luikse patrimonium te promoten stelt de Stichting vergaderzalen en logistieke diensten ter beschikking voor een groot aantal verenigingen. 

‘LIEGE PATRIMOINE’ is dienaar en aandachtige toehoorder voor een ieder die een passie heeft voor het roerend en onroerend erfgoed van Luik.

fondation-liege-patrimoine@liege.be

Quai de Maastricht, 9
4000 LUIK
Tel. 32 4 221 94 23
Fax. 32 4 221 94 21

Vzw les Amis du Musée d’Armes de Liège
Sinds 1964, zorgt deze vzw voor de promotie van het wapenmuseum van Luik. Zo publiceert zij onder meer een halfjaarlijks tijdschrift ‘Le musée d’Armes’, gewijd aan studie en onderzoek naar oude wapens.

Quai de Maastricht, 9
4000 LUIK
Tel. 32 4 221 94 23
Fax. 32 4 221 94 21

Vzw les Amis du Musée d’Art religieux et d’Art Mosan
De geschiedenis van het Luikse land, dat zeven eeuwen lang bestuurd werd door prins-bisschoppen, was rijk aan religieus geïnspireerde kunstwerken. Het Musée d’Art religieux et d’Art mosan toont hiervan zeer mooie voorbeelden. De vzw Les Amis du MARAM, opgericht in 1980 heeft onder meer op substantiële wijze bijgedragen aan de verrijking van de collecties van het museum. Met het oog op het sluiten van een groeiend aantal kerken, kapellen en gemeenschappen, wil de vereniging haar activiteiten versterken en aanmoedigen tot giften en nalatenschappen, etc... waardoor een zeer waardevol religieus patrimonium bewaard kan blijven.

Quai de Maastricht, 9
4000 LUIK
Tel. 32 4 221 94 23
Fax. 32 4.221 94 21