De glazen met slangen in Venetiaanse stijl

Deze prachtige glazen zijn een eerbetoon aan heldendaden en virtuositeit, belangrijke stukken uit een van de mooiste delen van onze collecties. De gladde beker, geribbeld of gefrased, rust op een extravagante poot bestaande uit een of meerdere spiralen van glas, ingelegd met rood en wit gedraaid filigraan en versierd met vinnen bewerkt met een tang; de bovenste vinnen lijken op een gestileerde dierenkop.

Dit type praalglas dat aan het eind van de 16de eeuw in Murano werd ontworpen, werd tijdens de 17de eeuw over het hele Europese continent vervaardigd. In werkelijkheid en ondanks dreigementen met zeer strenge straffen, trokken de handwerklieden van Murano met al hun kennis en kunde, waaronder de productiegeheimen en de technische procedés van de glaskunst naar het buitenland. Zij maakten glaswerk in de stijl van het eiland of pasten de Venetiaanse decoratie aan aan de lokale stijlen. We weten, uit de archieven van de Luikse en Brusselse fabrieken, dat glasfabriek Bonhomme dit type glas vervaardigde. Zo werden tussen 1659 en 1663, 8000 glazen met slangen verkocht in Brussel door Bonhomme, maar een aantal van deze glazen zouden ook geïmporteerd kunnen zijn uit de Zuidelijke Nederlanden of uit Duitsland. De glasblazers werden in het algemeen betaald met 4 florijnen, dus 80 stuivers voor 24 ‘geslaagde’ stukken.

Bepaalde glazen hadden een deksel die op zijn beurt versierd was met slangen in filigraan. Deze vormden ook het belangrijkste element van de ruggelings opgehangen wijwaterbakjes, die in de 18de eeuw met name in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk werden gemaakt.

Numéro d'inventaire FLORA
GC.VER.08a.1985.61459 (85/28) - GC.VER.08a.1952.58588 (B/139) - GC.VER.08a.1952.65635 (B/1065) - GC.VER.08a.1952.67966 (B/543) -GC.VER.08a.1952.71579 (B/600)
Année d'exécution
17ᵉ siècle
Lieu
Liège, Pays-Bas méridionaux (Bruxelles) et/ou Allemagne
Dimensions
H 18,3 à 31,4 - Ø 8,3 à 9,6 cm