Maria met Kind, genoemd ‘De maagd van Dom Rupert’

Werk dat door de Federatie Wallonië-Brussel als een schat is geklasseerd ( 1 september 2011)

Deze bas-reliëf die oorspronkelijk in kleur was, laat de Maagd Maria zien, zittend in majesteitelijke houding op een zetel met kussen. Een zeldzame weergave, zij heeft haar mantel om het Kind geslagen, dat de moederborst door de verlaging van het lijfje drukt. De groep is afgebeeld in een gebogen kader waarvan het lijstwerk eindigt in een groot vlak.

Het reliëf komt uit de oude Benedictijnse Saint-Laurentabdij in Luik. Het dankt zijn naam aan een latere legende, die verhaalt over  Dom Rupert, een gerenommeerde Luikse theoloog uit het begin van de XIIe eeuw en toekomstig abd van Deutz in de buurt van Keulen, die zich niet echt in studie had verdiept tijdens zijn jeugd, maar de Maagd had gevraagd om meer intelligentie, en dat ook kreeg.

Het werk kan eerder geplaatst worden onder het abtschap van Wazelin II (1149-1158) dan in de tijd van Dom Rupert, aangezien men weet dat deze eerste de verfraaiing van zijn klooster bevorderde, ofwel onder zijn opvolger.

Meer informatie over de Schatten van de Federatie Wallonië-Brussel

Het decreet van 11 juli 2002 maakt het mogelijk de goederen die van aanzienlijk belang zijn voor de Federatie Wallonië-Brussel als Schat aan te merken. In dit kader worden verschillende werken waarvan de artistieke kwaliteit, de zeldzaamheid of de band met de geschiedenis en de kunstgeschiedenis niet meer ter discussie staan, door deze classificatie nog versterkt. Deze erkenning maakt het mogelijk deze juweeltjes van ons artistiek en cultureel erfgoed voor het voetlicht te brengen, maar vooral ook om ze beter te beschermen, te helpen restaureren of te voorkomen dat ze naar het buitenland worden verkocht. Elk jaar worden verschillende belangrijke historische werken erkend als Schatkamer.

Een beschermd eigendom krijgt de status van "schat". Deze term vindt zijn oorsprong in het Europees recht, dat elke lidstaat de mogelijkheid biedt zijn "nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit" te beschermen. Deze schatten zijn dus uitgezonderd van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie en kunnen bij het verlaten van het betrokken nationale grondgebied aan beperkingen of verboden worden onderworpen.

Meer informatie op de website van de Federatie Wallonië-Brussel.

Année d'exécution
Vers 1160 - Grès houiller polychrome
Dimensions
92 x 64 cm