Christus aan het kruis

Deze plaat, die voor zover bij ons bekend origineel is, laat een ongebruikelijke afbeelding zien van Christus aan het kruis. 

Het lichaam van de gekruisigde, dat sterk vermagerd is en waarvan de handen verborgen zijn, wordt net als het kruis in zijaanzicht getoond, als gezien vanuit een raam dat uitkeek over  Golgotha. Het lichaam doet denken aan de esthetiek van bepaalde symbolisten (bijvoorbeeld Georges Minne, Victor Prouvé, Félicien Rops). De plant- en bloemenmotieven, die de figuur omkaderen en de vorm van de plaat begrenzen, passen in de canon van de Art nouveau; hoewel deze stroming nauwelijks invloed had op de religieuze kunstproductie, waar men meestal zonder overgangsperiode is overgegaan van de neogotiek naar de Art Deco. 

Het Latijnse opschrift ‘Verbum caro’ (En het Woord werd vlees) is afkomstig uit de proloog van het evangelie volgens Johannes (Jn 1, 14). ‘Flos de Jesse’ ('Bloem van Jesse’)1 verwijst naar de profetie van Jesaja (Es 11,1); heel kundig is het woord ‘twijg’ vervangen door de plant die groeit aan de voeten van Christus, terwijl er een bloem ontluikt als een kelk.

Numéro d'inventaire FLORA
GC.REL.10c.2015.007958
Auteur
L. Petermann, Bruxelles
Année d'exécution
Début XXe siècle