‘La mise au tombeau’ (“De graflegging”) en ‘het zwarte marmer van Theux’

Het museum beschikt over een belangrijke collectie bewerkt zwart marmer, dat bijna zeker afkomstig is uit de marmergroeven in Theux. Ondermeer een groot paneel waarvan een van de zijden is versierd met een bijzondere scene van de graflegging, die te dateren is in het midden van de 16de eeuw. Het is afkomstig uit de resten van Hôtel de Brigode, dat voorheen was gevestigd op Place Verte, in de buurt van de Sint Lambertuskathedraal.
Dit zwart marmer wordt van oudsher toegewezen aan het Italiaans-Luikse atelier van de familie Palardin-Fiacre. Dit atelier, opgericht in 1518 door Nicolas (I) Palardin, bijgenaamd De Italiaan († 1522), die werd opgevolgd door Nicolas II († 1580) en zijn schoonbroer Martin Fiacre († 1601), zal tot in de 17de eeuw blijven bestaan. Toch moet wel worden gezegd dat andere ‘imagiers’, die hetzelfde materiaal bewerkten, in die zelfde tijd actief waren in Luik, waaronder Lambert Suavius, Thomas Thollet of François Borset, terwijl er over enige samenwerking of concurrentie met eerstgenoemde personen tot op heden geen duidelijkheid is.

Ook het feit dat de stukken van deze groep afkomstig zouden zijn uit Theux zou een systematisch geologisch onderzoek behoeven, omdat het niet altijd eenvoudig is om met het blote oog het marmer van Theux te onderscheiden van het marmer uit de groeven van Dinant.

Onder de werken die we kunnen vergelijken met dit uitzonderlijke document bevinden zich twee kruisigingsscènes, maar ook een aantal gedateerde documenten of documenten die met relatieve precisie kunnen worden gedateerd. Het betreft een gisant uit 1537, een doopvont met het wapen van Helemaine Castaigne, abdis van Val-Notre-Dame (dichtbij Huy), gedateerd 1546, en twee fragmenten van zuiltjes afkomstig van het doksaal van de Église des Prémontrés (de oude abdij Beaurepart) daterend van tijdens het abtschap van Leonard van Limburg (1525-1546).

Auteur
Atelier Palardin-Fiacre (attribution)
Année d'exécution
Première moitié du 16e siècle
Lieu
Liège
Dimensions
Ha. : 45,5 l. : 82 cm